Categoriearchief: Lid ?

Nuttige wenken voor alle leden van Bell Badminton vzw

  • Alle leden worden geacht te helpen bij het opstellen en afbreken van de terreinen. Het is niet erg “sportief” dat twee collega’s de netten staan op te stellen terwijl er tien mensen zitten te kijken en dan de velden één voor één inpikken.
  • Het is verboden om de terreinen te betreden met zolen die gekleurde strepen achterlaten of met schoeisel dat reeds buiten is gedragen.
  • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. Het zou niet de eerste keer zijn dat er iets “verdwijnt”.
  • Bij problemen ivm veiligheid van activiteit, training, wedstrijd, sporthal (inclusief kleedkamer, sanitair) wordt de veiligheidscoördinator aangesproken.
  • Ingeval van overbezetting van de zalen is het verplicht steeds dubbels te spelen. Verlaat in geval van overbezetting ook je veld na de gespeelde partij, zodat andere leden ook de kans krijgen om te spelen.
  • Denk er ook steeds aan, om in de zaal niet over de velden te lopen waar andere leden al aan het spelen zijn. Naast het feit dat dit storend is voor de spelers, verhoogt ook het risico op blessures …
  • We proberen actief het onderling contact tussen de leden te bevorderen. Durf uit je schelp komen. Speel eens een spelletje met iemand anders dan met je “vaste” partner.
  • We rekenen ook op een sportieve en respectvolle manier van omgang tussen de verschillende leden, zowel op training, competitie als op extra-sportieve activiteiten.
  • Elke vorm van onaangepast gedrag moet worden gemeld, bij voorkeur via de aangeduide vertrouwenspersoon (of ander bestuurslid indien eerstgenoemde niet beschikbaar).