Privacybeleid

Als Bell Badminton vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring Bell Badminton 001 (20180525), of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bell Badminton vzw
Zetel: Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen
Emailadres: privacy@bellbadminton.be