Privacybeleid

Als Bell Badminton zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring Bell Badminton 001 (20180525), of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bell Badminton
Zetel: Mortselsesteenweg 24, 2100 Antwerpen
Emailadres: privacy@bellbadminton.be