Verzekeringen

De club, zijn bestuurders en de leden zijn beschermd via de noodzakelijke verzekeringen zoals beschreven in het Huishoudelijk reglement van de club.