Lidgeld

Te betalen op rekeningnummer BE04 9793 3655 3831 van Bell Badminton met vermelding: “lidgeld: [jouw naam]”

Overzicht lidgelden 2023

Indien er eerst op proef werd gespeeld (en de bijdrage daarvoor werd betaald), mag de reeds betaalde bijdrage éénmalig van het lidgeld worden afgetrokken.
En om alle misverstanden te vermijden; er kan enkel op proef gespeeld worden in het geval van kandidaat leden die nog nooit voordien zijn aangesloten bij Bell Badminton.

Het proefspelen dient niet te worden beschouwd als een beurtkaart
(om bvb per speelavond te betalen)