Categoriearchief: Club

Trainingsuren seizoen 2024-2025

Trainen kan op volgende momenten:

maandag van 20:00-23:00 in de TSS Wilrijk, van september tot juni

dinsdag in Sportschuur Hoboken

  • van 6 augustus 2024 tot 8 oktober 2024 van 20:00-22:00,
  • vanaf 15 oktober 2024 tot 4 maart 2025 van 18:00-20:00 en
  • vanaf 11 maart 2025 tot eind juni 2025 opnieuw van 20:00-22:00.

donderdag van 19:30-22:30 in de TSS Wilrijk, van augustus tot juni

Op wettelijke feestdagen gaat de training niet door.
Dit seizoen geen training op donderdag 15 augustus 2024, maandag 11 november 2024, dinsdag 24 december 2024, donderdag 26 december 2024, dinsdag 31 december 2024, donderdag 2 januari 2025, maandag 21 april 2025, donderdag 1 mei 2025, donderdag 29 mei 2025 en maandag 9 juni 2025.

Onze ex-voorzitter is overleden

Beste vrienden van Bell Badminton,

onze vroegere voorzitter Danny Caluwé, is op 19 september jongstleden komen te overlijden na een lange periode van ziekte.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 23 september 2017 om 14:00 in de aula Aster van het crematorium Pontes te Wilrijk (Jules Moretuslei 2).

De leden, die bij onze club speelden voor mijn aantreden als voorzitter, hebben kunnen ervaren wat Danny voor ons (clubleden en verwanten) betekend heeft. Voor mij persoonlijk was hij wel degelijk de persoon die mij op weg heeft gezet om de club op de correcte manier te laten evolueren.

In naam van al onze leden, vrienden en familie willen wij onze deelneming betuigen aan zijn echtgenote Marina, en zijn kinderen en kleinkinderen.

Christophe

In memoriam – Vipul

Aan alle vrienden, collega’s, kennissen en clubleden.

Met stil verdriet,
en niet begrijpend om dit zo plotse heengaan,
melden wij u het overlijden van
Amin Vipul,
papa van Kiran.
uitvaart-vipul

Nieuw tijdperk voor Bell Badminton !

Beste sportvrienden,

Na 20 jaar geleden mee aan de wieg van Sporthal Extra Time te Hoboken te hebben gestaan, zijn we nu genoodzaakt om van sporthal te veranderen.

Het chronisch gebrek aan onderhoudswerkzaamheden aan de sportzaal in Extra Time plus een stevige verhoging van de huurprijs vanaf september 2016 dwingen ons tot deze beslissing.

We zouden die tariefverhoging op jullie – onze leden – kunnen verhalen, maar gezien we geen enkele garantie krijgen van de uitbater over het uitblijven van extra prijsverhogingen tijdens het komende seizoen of over de klachten die we reeds meerdere keren hebben aangeklaagd (terreinen, netten, douches, ….), hebben we besloten de huur van Extra Time eind juni 2016 te beëindigen.

We zijn er, als erkende Sportclub van Antwerpen (Sporting A) én als recreantenclub bij TopsporthalBadminton Vlaanderen, gelukkig in geslaagd om snel een alternatief te kunnen bieden aan onze leden, dankzij de liga en de stadsdiensten:

Topsporthal – Leonardo Lyceum
Edegemsesteenweg 100, B-2610 Wilrijk

We zullen deze ’topzaal’ elke donderdag van 18:30 – 20:30 en elke zondag van 20:00 – 22:00 ter beschikking hebben.

Uiteraard blijft de speelgelegenheid elke dinsdag van 19:00 – 21:00 in Sporthal Wilrijkse Pleinen (Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen) ook verder gaan.

We hopen dat deze wijziging onze leden niet zal weerhouden om de toffe badmintonsport verder bij onze club te beoefenen!

Mocht deze nieuwe locatie toch onoverkomelijke problemen veroorzaken (vervoer, voor de leden uit Hoboken), aarzel dan niet om contact op te nemen met

Prettige vakantie !

Op zoek naar …

Om uiteenlopende redenen is het bestuur van onze club de afgelopen maanden gekrompen en zijn er nu eigenlijk te weinig bestuursleden om alle taken die van een bestuur worden verwacht, te kunnen uitvoeren. De huidige bestuursleden zijn uiteindelijk ook allemaal vrijwilligers.

Concreet zijn we op zoek naar kandidaten voor de volgende taken: materiaalmeester, veiligheidscoordinator, vertrouwenspersoon voor de leden.

Uiteraard zijn we binnen het huidige bestuur bereid om sommige taken en verantwoordelijkheden te herverdelen, zodat de kandidaat-nieuwe bestuursleden zich kunnen terugvinden in de rol die ze zouden willen opnemen.

Daarom deze dringende oproep !
Voel je je aangesproken door onze club, en wil je de club helpen ondersteunen, aarzel niet en neem contact op met Pierre of Christophe.

Groot verlies …

Beste sportvrienden,

hetimage010 is met droefheid dat we u melden dat onze materiaalmeester Stan Cop, één van de eerste leden van onze club, vandaag 7 december 2015 van ons is heengegaan.

We nemen op donderdag 10 december 2015 afscheid van onze Stan in de aula Chrysant van het crematorium te Wilrijk, om 11:30.

Uiteraard betuigen we in naam van de club, maar ook in naam van de vele leden, onze oprechte deelneming.

We wensen zijn echtgenote en ons aller vriendin Anita, alsook zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.