VZW

In 2009 is Bell Badminton overgegaan naar de wettelijke vzw structuur. De statuten werden in 2023 conform de nieuwe vzw wetgeving aangepast en zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad : Bell Badminton vzw – publicatie Belgisch Staatsblad.

Naast de wettelijk verplichte statuten is er ook een huishoudelijk reglement gemaakt : Bell Badminton VZW – Huishoudelijk Reglement – Ed 5.0

Daarnaast heeft de club ook de Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” onderschreven: Ondertekenaars Panathlon Verklaring (zie p 6)

Er is trouwens, zoals vermeld wordt in het Huishoudelijk Reglement, ook een vertrouwenspersoon aangesteld : Bell Badminton vzw – Vertrouwenspersoon.

Elk kalenderjaar wordt ook een Algemene Vergadering van de vzw bijeengeroepen, en de verslagen van die vergaderingen worden neergelegd op de griffie van de Kamer van Koophandel in Antwerpen, zoals de vzw wet het voorschrijft.