Digitale aangifte sportongeval

Vanaf nu kan alles online afgehandeld worden. Dit betekent dat u al uw claims en documenten digitaal kunt indienen, waardoor het hele proces veel sneller en efficiënter zal verlopen. Er moet niet langer gewacht worden op post of fysieke afspraken, maar kunt alles vanuit het comfort van jullie eigen huis regelen.

Het medisch attest (om door de dokter te laten invullen): medisch attest

Online indienen gebeurt via de volgende link: https://claims-badmintonvlaanderen.be/.