In memoriam – Vipul

Aan alle vrienden, collega’s, kennissen en clubleden.

Met stil verdriet,
en niet begrijpend om dit zo plotse heengaan,
melden wij u het overlijden van
Amin Vipul,
papa van Kiran.
uitvaart-vipul