Groot verlies …

Beste sportvrienden,

hetimage010 is met droefheid dat we u melden dat onze materiaalmeester Stan Cop, één van de eerste leden van onze club, vandaag 7 december 2015 van ons is heengegaan.

We nemen op donderdag 10 december 2015 afscheid van onze Stan in de aula Chrysant van het crematorium te Wilrijk, om 11:30.

Uiteraard betuigen we in naam van de club, maar ook in naam van de vele leden, onze oprechte deelneming.

We wensen zijn echtgenote en ons aller vriendin Anita, alsook zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.