Het nieuwe seizoen 2015-2016

Het nieuwe badmintonseizoen startte op 1 september.

We verwachten je ook dit seizoen elke dinsdagavond (19:00-21:00) in Wilrijk en elke donderdagavond (20:00-23:00) in Hoboken, in een volle zaal met enthousiaste badmintonspelers.
Ook wat de extra-sportieve activiteiten betreft, wordt het weeral interessant.

Om praktische redenen heeft Bell Badminton beslist om het lidmaatschap per kalenderjaar ipv per seizoen (september-augustus) te innen.
Vanaf nu sluiten we alle leden immers aan bij de federatie Badminton Vlaanderen, op basis van kalenderjaar. Als sportieve vzw dienen we bovendien eveneens een jaarrekening, per definitie per kalenderjaar, op te stellen.

Om deze overgang te maken, zullen we éénmalig een seizoen van 16 maanden invoeren: september 2015 tem december 2016. Dit heeft natuurlijk een impact op de ledenbijdrage. Aan de basis blijft het lidgeld ongewijzigd, enkel de langere aansluitingsperiode wordt in rekening gebracht.

Alle leden hebben ondertussen een email of document ontvangen met de vraag om opnieuw in te schrijven. Voor diegene die dit niet zouden hebben ontvangen, spreek iemand van het bestuur aan op een trainingsavond of download de documenten uit de rubriek ‘LID ?’ op deze website om de inschrijving te vervolledigen en de correcte betaling uit te voeren.

Veel sportieve groeten,

Bell Badminton vzw